Tuna Pie

พายทูน่า

Tuna Pie

สัมผัสรสชาติใหม่ของพายเนื้อนุ่ม 6 ชนิด
ที่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ
ผ่านการปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะจากครัวแด๊ดดี้ โด 
ราคา 35 บาท
Left Right
  • Tuna Pie

  • Ham Pie

  • Chicken Pie

  • Pork Pie

  • Beef Pie

  • Spinach Pie